Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Velkommen til et nytt skoleår!

Endelig er skolestarten her! Vi på Mokollen skole gleder oss til å treffe kjente og nye elever til et nytt, spennende skoleår. Heller ikke i år vil vi samles i Adventkirken til en felles åpning av skoleåret slik som vi normalt pleier å gjøre. Dette skyldes at vi ønsker å ta smitteverntiltak i forbindelse med Covid-19 pandemien på alvor og ikke utsette elever, foresatte og ansatte for en unødvendig risiko ved å samles felles første skoledag. Oppmøtetider ser derfor slik ut:

1.-7. trinn: Oppmøte 09:00
8.-10. trinn: Oppmøte 08:45

Elevene vil bli tatt imot ute i skolegården av sine respektive kontaktlærere, og vil deretter gå gruppevis inn til sine klasserom. Foresatte til nye elever kan, om de ønsker det, følge med elevene inn i klasserommene og ta avskjed der.

Det blir vanlig skole og undervisning på Mokollen skole frem til kl. 12.55 for 1.-5. trinn, 6.-7. trinn slutter kl. 13.55 og ungdomsskolen slutter kl.14.40. SFO vil være åpen til kl. 16.00.

Velkommen HD Stock Images | Shutterstock