Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Smart oppvekst

SMART oppvekst

Begrepet SMART oppvekst brukes på skoler og i kommuner rundt om i hele landet og er anbefalt av myndighetene.​ SMART er et akronym som står for Styrkefokus, Medvirkning, Anerkjennelse, Relasjon og Trening.

Det er ikke et program eller en undervisningsmåte, men sier noe om en grunnholdning og et tankesett som man ønsker å ha ekstra fokus på ulike måter og på ulike arenaer.

Lærere og elever på Mokollen vil prøve å bli mer bevisste på denne SMARTe tankemåten, der vi fokuserer på å finne styrker både hos hverandre og oss selv. Vi jobber med å finne styrker og positive egenskaper både i egne tidligere erfaringer, skolesituasjoner og i fiktive fortellinger, der vi også jobber med moralske dilemmaer. Alle mennesker har mange gode egenskaper. Noen er naturlige styrker og andre kan vi trene oss til å få mer av. Det er viktig at vi kjenner oss selv og gir hverandre rom for å øve. ​Målet med arbeidet er å utvikle barn og unges sosiale kompetanse og hjelpe deres psykiske utvikling, slik at de er bedre rustet for fremtiden. 

Vi oppfordrer også til arbeid med SMART hjemme! Mer informasjon om SMART finner du på SMART oppveksts nettsider.