Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Aktiviteter og tilbud

Aktiviteter og tilbud

Læring er mye mer enn pensumbøker og pugging. På Mokollen skole legger vi til rette for en variert læringshverdag, i tillegg til å tilby aktiviteter og muligheter for læring for livet gjennom hele skoleåret. Nåværende og tidligere elever kan fortelle om morsomme aktiviteter og turer som gir minner for livet.

Skolen vår er kjent for sine mange aktiviteter i løpet av skoleåret. Det er blant annet leirskoler hvert år fra 7. trinn. I 7. trinn pleier vi å ta med barna på leirskole til Langedrag. I 8. trinn er det vintersportuke ved Sjusjøen, og 9. trinn drar på leirskole til Vegårshei. I 10. trinn besøker vi Tyrifjord VGS så elevene kan prate med videregående elever og lærere for å bli inspirert til videre studieretning.

I tillegg til leirskoler arrangerer skolen utenlandsreiser på ungdomstrinnet. Skolen har også fellesskapsuke og venneuke hvert år med sosiale aktiviteter på tvers av trinnene.

En viktig aktivitet hvert år, er ADRA-innsamlingen. Hvert år er vi med på en internasjonal nødhjelpaksjon for hjelpeorganisasjonen ADRA. Elevene lærer om nødhjelpsamarbeid både i teori og praksis. De kler seg i grønne vester og er bøssebærere over en periode. Innsamlingen er en unik måte å lære barna om nødhjelpsamarbeid. Vi opplever at de gjør en kjempeinnsats, samtidig som de lærer mye om verden.

Hverdagene på Mokollen er varierte og uteområdene er mye i bruk. 1.-5. klasse har ofte lunsjen sin ute, det er bål om vinteren og ofte turer opp på Mokollen eller til Midtåsen. Vi er så heldige at skolen vår ligger i nærheten av flotte turområder. Disse blir ofte brukt i gymtimene, i tillegg til mange andre aktiviteter, som skøyter i ishallen, svømming, bowling, klatrepark, trening på Runar og på E2 treningssenter. Gymlærer på ungdomstrinnet, Kenneth Sørum, forteller at gymtimene på Mokollen er svært varierte. I tillegg til å fysisk aktivitet, bidrar gymtimene til å bygge klassemiljø, vennskap, og det skal også være gøy.

«Det er givende å se når elevene treffer en aktivitet der de føler seg hjemme. Vi ser elevene skinne på hver sine arenaer, og det er kjempegøy når nye elever plutselig tar over lederrollen i de ulike aktivitetene.»

  • Kenneth Sørum, gymlærer