Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Skolens visjon og verdier

Mokollen skole skaper livsglede og faglig og sosial læringslyst i et utviklende miljø med kristne verdier.

Vi følger samhandlingsverdier som bygger på adventistenes tro og livsstil og gjeldende opplæringslover.

Våre verdier

Mokollen skole skal:

  • Være lærende
  • Vise nestekjærlighet og respekt
  • Vise glede og engasjement
  • Være anerkjennende og inkluderende

I tillegg har vi noen kristne grunnverdier:

  • Vi skal ha respekt for skaperverket
  • Vi skal ha respekt for hverandre- “Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem” (Matt. 7.12)
  • Hvert enkelt menneske er verdifullt og har rett til å bli tatt vare på, for Gud har skapt det

Gjennom skoleåret 2022-2023 har vi gjennom undervisning og samhandling særlig fokus på følgende verdier:

Tålmodighet, takknemlighet, omsorg, respekt og hjelpsomhet.

Elevene møter verdiene i hvert klasserom og får trening i å både gjenkjenne og utøve dem.