Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Skolens visjon og verdier

Mokollen skole en kristen skole som vil at alle skal oppleve fellesskap, læringsglede og livsmestring.

Våre verdier:

  • Trivsel
  • Raushet
  • Respekt

I tillegg har vi noen kristne grunnverdier:

  • Vi skal ha respekt for skaperverket
  • Vi skal ha respekt for hverandre- “Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem” (Matt. 7.12)
  • Hvert enkelt menneske er verdifullt og har rett til å bli tatt vare på, for Gud har skapt det

Gjennom skoleåret har vi gjennom undervisning og samhandling særlig fokus på følgende verdier:

Tålmodighet, takknemlighet, omsorg, respekt og hjelpsomhet.

Elevene møter verdiene i hvert klasserom og får trening i å både gjenkjenne og utøve dem.