Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Våre verdier

Våre verdier

Gjennom skoleåret 2023-24 har vi gjennom undervisning og samhandling særlig fokus på følgende verdier:

Tålmodighet, takknemlighet, omsorg, respekt og hjelpsomhet. 

Elevene møter verdiene i hvert klasserom og får trening i å både gjenkjenne og utøve dem.

Du kan lese mer om våre verdier under fanen «Om Mokollen».