Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Søke plass hos oss

Søke plass hos oss

Vurderer du ny skole? Ta en prat med meg!

Rektor Tone Olafsson

Jeg tar gjerne en prat, eller også et uforpliktende møte, og svarer på spørsmål dere har om Mokollen skole. Valg av skole er viktig både for eleven og foreldrene, og jeg kan gi dere informasjon og fortelle om skolen og hva vi kan tilby. Jeg inviterer gjerne dere med på en omvisning slik at dere kan ta skolen i nærmere øyesyn.

33 48 24 02 / rektor@mokollenskole.no

 

Mokollen skole tilbyr undervisning fra 1.-10. trinn, har 80 plasser, og er åpen for alle. Vi er et alternativ til den offentlige grunnskolen og er en friskole basert på kristne verdier. Vi har fokus på fag og et inkluderende læringsmiljø, spennende tilleggsprogram og tid til den enkelte elev. Skolen ligger flott til under taoppen av Mokollen og har fine uteområder for store og små.

Rundt om på nettsiden vår vil du kunne lese mer om oss og hva som skjer på skolen vår. Her er vi opptatte av at alle elever skal trives og få tett faglig og sosial oppfølging. Det flotte bildet under, illustrert av Lisa Aisato, får frem vårt slagord «Vi bryr oss!» på en god måte. Vi har plass til flere og håper å høre fra deg!

Alle kan søke om opptak til skolen, og skolen har hele landet som inntaksområde. Dersom søkingen til skolen er større enn kapasiteten, vil skolen prioritere søkere i følgende rekkefølge:

  1. Søkere med tilhørighet til Adventistsamfunnet
  2. Søkere som er barn av ansatte
  3. Søkere med søsken som er elever ved skolen
  4. Andre søkere v/loddtrekning

Skolepenger
Mokollen skole er en godkjent friskole og mottar lovbestemt støtte fra staten. Fordi denne støtten bare delvis finansierer driftsutgiftene, betaler elevene en egenandel hver måned i form av skolepenger.
For skoleåret 2022-2023 er satsene kr. 1150,- for 1.- 7. trinn, og kr. 1250,- for 8.-10. trinn.