Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

En verdifull skolegang

Rektor Tone Olafsson

En verdifull skolegang

Skolen har en stor påvirkningskraft for barn og unge. Det er stedet man skal tilbringe mesteparten av barndommen og tenårene. Hva skolen formidler vil være med på å forme barnas verdier, holdninger, livssyn og tanker om seg selv.

Mokollen skole skaper livsglede og faglig og sosial læringslyst i et utviklende miljø med kristne verdier. Vi følger samhandlingsverdier som bygger på adventistenes tro og livsstil og gjeldende opplæringslover. Man trenger ikke være kristen for å gå på Mokollen, skolen vår er åpen for alle!

Vårt mål er at Mokollen skole skal:

  • Være lærende
  • Vise nestekjærlighet og respekt
  • Vise glede og engasjement
  • Være anerkjennende og inkluderende

I tillegg har vi noen kristne grunnverdier:

  • Vi skal ha respekt for skaperverket
  • Vi skal ha respekt for hverandre- “Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem” (Matt. 7.12)
  • Hvert enkelt menneske er verdifullt og har rett til å bli tatt vare på, for Gud har skapt det

Gjennom skoleåret arbeider vi med verdier som respekt, hjelpsomhet, tålmodighet, omsorg og takknemlighet. Vi er opptatte av at elevene både skal kunne kjenne igjen og utøve disse verdiene. Derfor har vi ofte samarbeidsoppgaver og refleksjonsstunder der vi har ekstra fokus på de ulike verdiene. Vi ønsker å se barna utvikle seg som mennesker og bli trygge på sine egne verdigrunnlag og legger til rette for øvelse på dette i hverdagen.

«Hos oss kan man være sikker på at barnet havner på en god plass»

  • Rektor Tone Olafsson