Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Skoledagen

Skoledagen

Skolens åpningstider
Skolen vil være åpen fra kl. 08.15 for elever på 8.-10. Elever som ønsker å komme før åpningstidene må oppholde seg i uteområdet frem til skoledagen starter. Elever fra 1.-4. trinn som kommer til skolen før kl. 08.10 vil innrulleres i morgen-SFO, dette tilbudet er fra kl. 08.00.

Skolens undervisningstider

Leksehjelp for alle elever
Dette er et gratis tilbud til våre elever, og vi håper at mange vil benytte seg av tilbudet. Det forventes at elever som er på leksehjelpen jobber med lekser og fag i rolige omgivelser. Leksehjelpen starter opp i uke 35 (mandag 26. august).

1.-3. trinn: tirsdag kl. 13.10-13.55
4.-7. trinn: onsdag kl. 13.10-13.55
8.-10. trinn: tirsdag kl. 13.55-14.40 og onsdag kl. 13.10-13.55.