Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Trivselsprogrammet

Trivselsprogrammet

Trivselsleder er Skandinavias største program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomsskolen. Mobbefrie trivselsledere (TL) er elever fra 4.-10. trinn som bidrar til bedre samhold og et tryggere skolemiljø, gjennom organisert aktivitet i friminuttene. At elever som legger til rette for trivsel ikke skal mobbe, er derfor en selvfølge. Opplæringslovens paragraf 9a-3, tredje ledd, pålegger skolene å forhindre mobbing. Hos oss er det Synnøve Zander som har ansvaret for Trivselslederprogrammet og vi gjennomfører det tre dager i uka.

Trivselsprogrammets mål er å:

  • gi økt trivsel
  • gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene
  • gi økt og mer variert aktivitet i undervisningen
  • bygge vennskap
  • forebygge konflikter og mobbing
  • gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever

Kombinert med gode handlingsplaner eller programmer mot mobbing, er målet at Trivselsprogrammet også skal kunne bidra til å redusere mobbing. Skolene oppfordres derfor til å ha egne opplegg for å avdekke og håndtere mobbesaker.

Mer informasjon finner du på trivselsleder.no.

Vi har også noen timer i året hvor hele skolen er med ut og leker sammen. Det er artig!