Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Basecamp 8

8. klassinger fra alle adventistskolene i Norge har tradisjon tro vært på leirskole på Mesnali. Her har de fått testet seg i snøen, både med og uten ski på beina, og om kvelden har de blant annet lært om skadevirkningen av rusmidler.