Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Avslutning for 10. trinn

10. trinn hadde en flott skoleavslutning 18. juni! Elevene bidro med blant annet ulike musikkinnslag og taler, og de fikk sine vitnemål etter endt grunnskoleutdanning. Vi ønsker dem lykke til videre.