Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Vurderer du ny skole? Klikk her for å lese mer om hvordan du søker plass hos oss.

a Mestring

Elevene på Mokollen skal oppleve faglig mestring på skolen. De skal få hjelp når de trenger det og kjenne at de får til!

a Samarbeid

Samarbeid er viktig for læringen. Elevene skal oppleve at et godt samarbeid både elevene mellom og mellom lærer og elev, gir en følelse av eierskap over egen læring.

a Trivsel

Alle elever skal oppleve et trygt og inkluderende miljø på skolen.

a Læring for livet

Gjennom arbeid med SMART-oppvekst og viktige verdier, lærer elevene å kjenne seg selv og sine styrker. Det er læring for livet!

Hvorfor velge Mokolloen skole?

Hos er det vkitkgdsa. Les mer

Dette er Mokollen skole

Mokollen skole er en kristen 10-årig grunnskole som eies av Sandefjord, Tønsberg og Larvik Adventistkirke. Her er alle velkomne, uavhengig av tros- og livssynsbakgrunn. Skolen vår ble grunnlagt 1944 og vi holder nå til i et flott skolebygg ved vakre Mokollen i Sandefjord.

Hvorfor velge Mokollen?

Vi har som mål å skape livsglede og faglig og sosial læringslyst i et utviklende miljø med kristne verdier. Hos oss skal elevene oppleve trygghet og læringsglede, gode relasjoner og trivsel. På Mokollen er det lov til å prøve og feile og vi tilbyr et inkluderende og kreativt læringsmiljø.

Vi kan tilby

Gode forutsetninger for sosial og faglig utvikling

Et trygt og inkluderende miljø

Mindre klasser og tett faglig oppfølging

Aktiviteter og turer gjennom hele skoleåret

Relevante og oppdaterte digitale verktøy til elevene

Glimt fra skolehverdagen

  • Nysgjerrig på Mokollen skole? Besøk gjerne denne siden (link) og lær mer!

  • Endelig er skolestarten her! Vi på Mokollen skole gleder oss til å treffe kjente og nye elever til et nytt, spennende skoleår. Heller ikke i år vil vi samles i

  • Onsdag 12.05 feiret vi på Mokollen nasjonaldagen litt på forskudd, med mini-tog, pizza og is. Vi er så takknemlige for at vi kan bo i et så godt og fritt

«Etter de tre årene på Mokollen følte jeg meg godt rustet til å mestre et videregående skoleløp»

Tirill

Tidligere elev

«Vi har fått lov til å være delaktig, og vi har virkelig følt at de ansatte har respektert oss som foreldre, og sønnen vår ble en stolt og trygg elev med gode karakterer»

Helle og Stine

Foreldre

«Da jeg begynte her fikk jeg 5 venner den første dagen!»

Kevin

6.klasse