Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

januar 2021

Mokollen skole ønsker velkommen til en inspirerende, motiverende og lærerik skolehverdag! Til høsten har Mokollen skole ledige plasser på enkelte trinn. Vi har fokus på å skape et utviklende og trygt læringsmiljø, og vi jobber målrettet for at Mokollen skole skal være et av de beste skolealternativene i distriktet. Som grunnskole fra 1.-10. trinn er vi kjent for mindre elevgrupper og topp faglig kvalitet. Vi tilbyr undervisning i mindre klasser, individuell oppfølging og høy lærertetthet. Våre elever er på leirskoler, Polen-tur og språkreise i regi av skolen. Skolen ligger flott til under

14. januar var 4.-5. klasse på tur til Breivann. Lærerne som var med kunne melde om en svært vellykket dag, med strålende vær og elever som ikke var til å stoppe i løypene.