Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

VELKOMMEN TIL MOKOLLEN SKOLE!

Mokollen skole ønsker velkommen til en inspirerende, motiverende og lærerik skolehverdag!

Til høsten har Mokollen skole ledige plasser på enkelte trinn. Vi har fokus på å skape et utviklende og trygt læringsmiljø, og vi jobber målrettet for at Mokollen skole skal være et av de beste skolealternativene i distriktet.

Som grunnskole fra 1.-10. trinn er vi kjent for mindre elevgrupper og topp faglig kvalitet. Vi tilbyr undervisning i mindre klasser, individuell oppfølging og høy lærertetthet. Våre elever er på leirskoler, Polen-tur og språkreise i regi av skolen. Skolen ligger flott til under toppen av Mokollen og har fine uteområder for store og små. Skolen er en friskole med kristen formålsparagraf, åpen for alle. Skolens motto er «Vi bryr oss».

1.-klassinger er spesielt velkomne til å søke.

Kontakt gjerne skolen for mer informasjon og søknadsskjema.

Tlf. 33 48 24 00/911 79734
post@mokollenskole.no
School Supply Lists – South Loop Elementary School